Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.studionatuurzuiver.nl) zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van Informatie

Studio Natuurzuiver streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden op deze website. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Studio Natuurzuiver niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Natuurzuiver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Studio Natuurzuiver en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Studio Natuurzuiver garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Studio Natuurzuiver te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Studio Natuurzuiver heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Studio Natuurzuiver aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Studio Natuurzuiver zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitlatingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Studio Natuurzuiver daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegegen. 

Bedrijfsinformatie
Credits
Disclaimer
Privacyverklaring
Cookie-instellingen
KvK-nummer: 34289896
BTW-nummer: NL002081819B28
Bankrekening: NL 73 INGB0657124915

Contact

Studio Natuurzuiver

Telefoon: +31653764783

Email: danielle@studionatuurzuiver.nl

Praktijkadres:

Zadelmakerstraat 44-1

1991 JE. Velserbroek