Algemene Voorwaarden – Studio Natuurzuiver

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1. Studio Natuurzuiver behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een behandeling, consult, workshop of lezing.

2. Op het moment van verzenden van een aanmeldingsformulier voor een behandeling, consult, workshop of lezing gaat de client akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het voor de betreffende behandeling, consult, workshop of lezing verschuldigde cursusgeld.

3. De betaling voor een workshop of lezing dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de worskhop of lezing plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 14 dagen voor aanvang dient het bedrag per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Studio Natuurzuiver het recht de reservering te annuleren. Dit ontslaat de client echter niet van zijn betalingsverplichting.

De betaling voor een behandeling of consult dient per ommegaande na afloop van de behandeling of consult afgerekend te worden.

4. Studio Natuurzuiver heeft het recht een workshop of lezing te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Studio Natuurzuiver heeft de cliënt recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De cliënt heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

5. Indien de boeking door de cliënt wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering van deelname van een workshop of lezing uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop of lezing wordt het betaalde bedrag geretourneerd aan de cliënt. Annuleringen binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop of lezing worden niet geretourneerd aan cliënt.
  • Bij annulering van een behandeling of consult binnen 24 uur voorafgaand van de behandeling of consult wordt het bedrag van behandeling of consult 100% in rekening gebracht.

7. De cliënt is verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Studio Natuurzuiver op tijd en in goede orde is ontvangen.

8. Indien de cliënt niet in staat is de door hem of haar geboekte workshop of lezing bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Studio Natuurzuiver zijn doorgegeven.

9. Deelname aan een behandeling, consult, workshop of lezing is geheel op eigen risico. Studio Natuurzuiver is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de cliënt, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

10.Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de behandeling, consult, workshop of lezing uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Studio Natuurzuiver.

11. Ondanks alle zorgen van Studio Natuurzuiver kan het voorkomen dat je een gerechtvaardigde klacht hebt. Deze klacht dien je ter plaatse en direct met Studio Natuurzuiver op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan dient deze schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan de directie.

Bedrijfsinformatie
Credits
Disclaimer
Privacyverklaring
Cookie-instellingen
KvK-nummer: 34289896
BTW-nummer: NL002081819B28
Bankrekening: NL 73 INGB0657124915

Contact

Studio Natuurzuiver
Velsen

Telefoon: +31653764783
Email: danielle@studionatuurzuiver.nl